Turkish Music Makam Guide

Makam Rehberi kitabım öğrencilik yıllarımdan bu yana tuttuğum makam günlüklerinden doğmuştur. Makam günlüğüme yıllarca, önce nazariyatını öğrendiğim daha sonra usta sazendelerin taksimlerini dinleyerek kendim için oluşturduğum kısa makam tarifleri yazdım.

Caz müziği eğitimi almış gitar sanatçısı Erman Dirikcan, Erkan Oğur’un tavsiyesi ile Türk müziği makamlarını öğrenmek için yanıma geldiğinde bütün öğrencilerime verdiğim makam tariflerimi onunla da paylaştım. Zaman içinde pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduğumuz Erman Dirikcan’la benim makam tariflerimi İngilizceye uyarlamak üzere harekete geçtik ve Makam Guide İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ajansı tarafından yayınlandı.

Kitapta 60 Türk müziği makamını anlattım. Makamları anlatırken Türk müziğinin iki temel yapı taşı olan Perde ve Çeşniler üzerinden hareket ettim. Çeşnileri ve makamın ruhunu yansıtan seyir hareketini didaktik tanbur taksimleriyle gösterdim. Makamı en iyi ifade ettiğine inandığım eserlerden bölümler seçtim ve icra ettim. Taksimleri zamana göre eserleri ölçü sayısına göre analiz ettim.

Çok detaylı teferruat vermektense kulağı eğitmeye odaklı bir sistem kurmaya çalıştım. Hiçbir şekilde bir öğretmenle meşk etme imkânı olmayan veya nazariyatını bildiği halde makamları yeteri kadar tanımayan öğrenci, benim makam tariflerimi okuyup, arkasından taksim ve örnek eseri can kulağı ile dinlediğinde çalıştığı makamın ruhunu anlamaya başlayacaktır diye ümit ediyorum.

www.pankitap.com
Address: Barbaros Bulvarı, 18/4 Beşiktaş 34353 İstanbul
Telephone: 0 (212) 2618072 ve 0 (212) 2275675
Fax: 0 (212) 2275674
E-mail: pankitap@pankitap.com

Fagotto Editions
15 Valtetsiou, 106 80 Athens, Tel.: 210 3645147, Fax: 210 3645149
Mail Address: 7, Zakynthou St., 31100 Lefkas, Tel./Fax: 26450 21095
e-mail: info@fagottobooks.gr
http://www.fagottobooks.gr